Lars Krusesgade 12, Århus – Efter ombygning

For at skabe en bedre isolerende klimaskærm på ejendommens gårdside, blev det valgt, at demontere de tidligere “karnapkasser” og erstatte dem med gennemgående karnapper.
De nye karnapper er udført med puds på udvendig isolering. Isoleringen er ført uden på trappetårnet, således der er opstået en sammenhængende facade til og med tagetagen.
En del af “karnapkassernes” oprindelige stålkonstruktion er bevaret.

Lars Krusesgade 12, Århus – Efter ombygning