Kompetencer

I kan koncentrere jer, om at gøre det I er rigtig gode til.

                     

Vi sørger for bedre:

Planlægning kan sammenfattes i begreber som:

 • Optimal udnyttelse af byggegrund, lysforhold, infrastruktur og naboskab.
 • Optimal indpasning af blandt andet bygher-res ønsker kombineret med konstruktioner, normer, installationer og arkitektur.
 • Indhentning af bla. diverse tilladelser og dispensationer.
 • Gennemarbejdelse af bla. tegningsmateriale og beskrivelser.
 • Afholdelse af licitation.
 • Tilrettelæggelse af tidsplan og arbejdsgang.

Økonomi kan sammenfattes i begreber som:

 • Optimal udnyttelse af tilgængelig økonomi ved blandt andet kreativ bearbejdning af bygherres ønsker samt en absolut minimering af spildplads.
 • Optimal planlægning.
 • Optimal styring

Styring kan sammenfattes i begreber som:

 • Optimal styring af byggeprocess ved blandt andet kontrol af overens-stemmelse mellem projekt og det udførte arbejde.
 • Kontrol af arbejdsprocesser.
 • Materialekontrol.
 • Overholdelse af tidsplaner.
 • Kontrol af a´conto udbetalinger og lign.

Rum kan sammenfattes i begreber som:

 • Formål
 • Anvendelighed
 • Indretning
 • Forløb
 • Proportionering
 • Materialevalg
 • Stoflighed
 • Harmoni

Design kan sammenfattes i begreber som:

 • Formål
 • Anvendelighed
 • Proportionering
 • Materialevalg
 • Stoflighed
 • Konstruktion
 • Sammenhæng med tilhørende materialer
 • Harmoni

Arkitektur kan sammenfattes i begreber som:

 • Formål
 • Anvendelighed
 • Konstruktion
 • Indretning
 • Forløb
 • Materialevalg
 • Stoflighed
 • Sammenhæng med omgivelserne
 • Proportionering
 • Harmoni, rytme og skønhed