Læskærme ved Cafe Cross i Århus

Tegnestuen har igennem årene udført flere eksempler på byrumsinventar
bl.a. disse nye læskærme til Cafe Cross ved Århus Å
Bemærk den verticale rokering af logo diamanten.

Læskærme ved Cafe Cross i Århus